Bugün
Anıtkabir
Özel Defterini
İmzaladınız
mı?

Anasayfa Kullanim Şartlari

Kullanım ve Yazma Şartları

e-Posta Yazdır PDF
(29 oy, ortalama 4.72 (5 üzerinden))

Web portal hizmetleri (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır) veren Anıtkabir Özel Defteri (bundan böyle "Anıtkabir Özel Defteri" olarak anılacaktır) ile söz konusu Hizmet'ten yararlanan Üye (bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır) arasındaki ilişkide uygulanacak şartlar (bundan böyle "Kullanım Şartları" olarak anılacaktır) şöyledir:

1-Anıtkabir Özel Defteri, Üye'ye, Kullanım Şartları'na uygun olarak Hizmet'i sağlayacak, Üye, Anıtkabir Özel Defteri tarafından sağlanan Hizmet'ten, Kullanım Şartları'na uygun olarak faydalanacaktır.

2- Üye, Hizmet'i, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Almakta olduğu Hizmet'i 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca Üye, başkalarının Hizmeti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3- İşbu Kullanım Şartları içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Anıtkabir Özel Defteri'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Anıtkabir Özel Defteri'ın Üye'ye karşı Kullanım Şartları'na uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4-Anıtkabir Özel Defteri'ın her zaman, tek taraflı olarak Üye'ye sunulan Hizmet'i sürekli veya geçici olarak durdurma, üyeliğini silme, Üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Anıtkabir Özel Defteri'ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye tarafından kullanılmamış olan Hizmet'in bedelini iade etme kararı münhasıran Anıtkabir Özel Defteri'ın insiyatifindedir.

5-Anıtkabir Özel Defteri, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, sözleşme konusu Hizmet'in kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Anıtkabir Özel Defteri'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

6-Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye'ye aittir.

7-Üye, Anıtkabir Özel Defteri tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye'nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile 3.kişiler veya yetkili merciler tarafından Anıtkabir Özel Defteri'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Anıtkabir Özel Defteri'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

8-Lisanslı yazılımlar, Üye tarafından ancak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair ilgili yasal düzenlemelere göre belirlenen telif haklarına uyularak kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin izni dışında sistem üzerinden kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm yasal ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. Ayrıca; Üye'ye Hizmet'ten faydalanması için Anıtkabir Özel Defteri tarafından verilen yazılımlar başka bir amaç için kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, çoğaltılamaz. Bu tür yazılımlar, Anıtkabir Özel Defteri üyeliğinin sona ermesinden sonra Üye tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez. Ücretli veya ücretsiz olarak, Anıtkabir Özel Defteri tarafından Üye'ye verilen yazılımlar, sadece üyeliğin devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilmiş olup, mülkiyeti her zaman Anıtkabir Özel Defteri veya Anıtkabir Özel Defteri'ın bu hususta lisans anlaşması yaptığı yazılım üreticilerinde kalacaktır.

9-Üye Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası,Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye'yi bağlayacaktır.

10-Anıtkabir Özel Defteri, Üye'nin Hizmet'i Kullanım Şartları'na veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca; benzer bir durumda Anıtkabir Özel Defteri, işbu Kullanım Şartları'nın 3. ve 4. maddede öngörülen tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

11-Elektrik ve şebeke hatlarında, uydu ve yer bağlantılarında, haberleşme alt yapı şebekesinde, sunucu veya cihazlarda olabilecek teknik arızalar nedeniyle Hizmet'in sağlanmakta olduğu sistemin çalışmaması halinde, arıza Anıtkabir Özel Defteri teknik görevlilerince giderilmeye çalışılacaktır. Fakat bu süre zarfında, Hizmet'in sağlanamamasından dolayı ve/veya dosya, belge ve bilgi kaybı halinde, Anıtkabir Özel Defteri'ın herhangi sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle Üye, Anıtkabir Özel Defteri'dan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12-Internet'te beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Anıtkabir Özel Defteri'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Anıtkabir Özel Defteri'ın, Üye'nin, Internet üzerinde beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle 3.kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve Hizmet'in kullanımı esnasında Üye'nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13-Üye, Hizmet'ten faydalanmak için Anıtkabir Özel Defteri'ın sistemine kayıt yaptırırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Anıtkabir Özel Defteri'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

14-Anıtkabir Özel Defteri, Üye'nin Hizmet'i alırken Internet üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

15-Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Anıtkabir Özel Defteri kullanım şartları ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir. Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen site ziyaretçisi olarak şartlara uymanızdır.

16-Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Anıtkabir Özel Defteri'un yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. anitkabirozeldefteri.com'da yeralan yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini anitkabirozeldefteri.com sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

17-Sitemizi gezerken , anitkabirozeldefteri.com'a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş oluyorsunuz. Bu lisans kapsamında anitkabirozeldefteri.com, her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya açmak ya da sunmak haklarına sahip oluyor. Bu haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

18-Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. 

Kímler Sítede

Şuanda 48 konuk çevrimiçi

İstatístíkler

Üyeler : 63835
Onaylanan Yazı : 2652
İçerik Tıklama Görünümü : 13603475