Bugün
Anıtkabir
Özel Defterini
İmzaladınız
mı?

Anasayfa Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi

e-Posta Yazdır PDF
(84 oy, ortalama 4.51 (5 üzerinden))
1881: Selanik'te doğdu.

1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.

1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.

1906 Ekim: Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.

1908 Temmuz 23: Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalıştı.

1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.

1911 Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.

1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.

1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

1915 Şubat 2: Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.

1915 Şubat 25: Mustafa Kemal Maydos'a gitti.

1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.

1915 Haziran 1: Mustafa Kemal Albaylığa yükseldi.

1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.

1916 Nisan 1: Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe yükseldi.

1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.

1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

1917 Ekim: Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.

1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalandı.

1918 Ekim 31: Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandı.

1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nı kaldırıldı ve Mustafa Kemal İstanbul'a döndü.

1919 Nisan 30: Mustafa Kemal, Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.

1919 Mayıs 15: İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.

1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.

1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.

1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.

1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

1919 Temmuz 23: Mustafa Kemal, başkanlığı altında Erzurum Kongresi toplandı ve bir Temsil Kurulu seçerek dağıttı. (7 Ağustos 1919)

1919 Eylül 4: Mustafa Kemal, başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplandı ve 11 Eylül'de sona erdi.

1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.

1919 Ekim 22: Amasya Protokolü imzalandı.

1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.

1919 Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.

1920 Mart 20: İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

1920 Mart 18: İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.

1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunuldu.

1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1920 Mayıs 5: Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.

1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

1920 Mayıs 24: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.

1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalandı.

1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.

1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.

1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu kuruldu ve Mustafa Kemal Grup Başkanlığı'na seçildi.

1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal, Başkumandanlık görevine verildi.

1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal, yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı başladı.

1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.

1921 Eylül 19: Mustafa Kemal, Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal Gazi ünvanını aldı.

1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal, Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetti.

1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.

1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini verdi.

1922 Eylül 9: Türk Ordusu İzmir'e girdi.

1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal, İzmir'e geldi.

1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi imzalandı.

1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal, önerisi üzerine saltanatın kaldırıldı.

1922 Kasım 17: Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçdı.

1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal, Latife Hanım'la evlendi.

1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması imzalandı.

1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası'nı kurdu.

1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal, 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

1923 Ekim 29: Cumhuriyet ilan edildi.

1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal, ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırdı ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söyledi.

1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildi.

1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu kabul edildi.

1925 Şubat 17: Aşarın kaldırıldı.

1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal, ilk defa Kastamonu'da şapka giydi.

1925 Kasım 25: Şapka Kanunu Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitti.

1927 Ekim 15 / 20: Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söyledi.

1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal, 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal, Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söyledi.

1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu'nu Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal, tarafından Türk Tarih Kurumu'nu kuruldu.

1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal, 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal, tarafından Türk Dil Kurumu'nu kuruldu.

1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söyledi.

1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununu kabul edildi.

1935 Mart 1: Atatürk 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

1937 Mayıs 1: Atatürk çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışladı.

1938 Mart 31: Atatürk hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu yapıldı.

1938 Eylül 15: Atatürk vasiyetnamesini yazdı.

1938 Ekim 16: Atatürk hastalık durumu hakkında günlük resmi duyurularını yayınına başlattı.

1938 Kasım 10: Atatürk öldü. (Perşembe, saat: 09.05)

1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı çekildi.

1938 Kasım 12: Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplandı.

1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içtiler.

1938 Kasım 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

1938 Kasım 15: Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

1938 Kasım 16: İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.

1938 Kasım 20: Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

1938 Kasım 21: Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konuldu.

1938 Kasım 25: Atatürk'ün vasiyetnamesinin açıldı.

1938 Aralık 26: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edildi.

1953 Kasım 4: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açıldı.

1953 Kasım 10: Atatürk'ün cenazesi Anıtkabir'e nakledildi.


 

Kímler Sítede

Şuanda 33 konuk çevrimiçi

İstatístíkler

Üyeler : 63850
Onaylanan Yazı : 2652
İçerik Tıklama Görünümü : 13603543